Veel van ons huishoudelijk restafval is opnieuw te gebruiken. Plastic, etensresten, tuinafval, papier, glas en textiel (stoffen) zijn waardevolle grondstoffen. Hiervan kunnen nieuwe producten worden gemaakt. Nu worden die grondstoffen nog te veel met het restafval weggegooid.