De Meiboom begon dertig jaar geleden als eerste vrije basisschool van Haarlemmermeer. Hierbij leren de leerlingen niet omdat het moet, maar omdat ze zelf willen. Het plezier in leren houdt niet op bij rekenen en taal. De creatieve en sociale vaardigheden krijgen volgens deze lesmethode ook veel aandacht. Ze dragen bij tot een evenwichtige ontwikkeling van ieder kind, zo staat te lezen op de website. Op het hoogtepunt tien jaar geleden telde de Meiboom 120 leerlingen, de laatste jaren schommelde het aantal tussen de 50 en de tachtig. Te weinig voor de huidige leefbaarheidsnorm van 125.

"Veel basisscholen zijn aan het fuseren geslagen, maar voor ons is dat vrijwel onmogelijk", stelt Wiskerke, die sinds een half jaar de zieke Ed Lucas vervangt. "In het verleden hebben we via een enthousiaste PR en het organiseren van bijvoorbeeld lentemarkten, open dagen en inloopochtenden, geprobeerd voldoende leerlingen te werven. Dat is niet gelukt. Naar redenen is het gissen. Hoofddorp vergrijst iets, zeker in onze wijk. Meer kan ik er niet over zeggen."

Hoe dan ook: elders floreert vrijeschool onderwijs nog wel, en daarom adviseert De Meiboom, ouders volgend jaar hun kinderen te plaatsen in vergelijkbare scholen in Hillegom (Toermalijn) of Haarlem (Rudof Steiner). "Er is gebleken dat dit type onderwijs een regiofunctie heeft. Ouders zijn bereid een stukje verder te rijden. We hebben al berichten ontvangen dat ons advies wordt opgevolgd. Maar er zijn ook ouders die het liefst een soort doorstart willen maken. Uiteraard wens ik ze veel succes. Maar het zal heel moeilijk worden. Wij hebben jaren ons best gedaan. Ons is het niet gelukt, het zit er voor Hoofddorp echt niet in."

Eric Hoenson