Forza!-raadslid Michel van Dijk vroeg de inspreker of zijn stichting ook openstaat voor andersdenkenden, die bijvoorbeeld een ander standpunt hebben over homoseksuelen. Abdelmalek antwoordde dat zijn organisatie wordt gevormd door moderne moslims die hun wortels hebben in Nederland.

Het islamitisch onderwijs valt in Nederland onder het bijzonder onderwijs, net zoals bijvoorbeeld rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs. De leerlingen op een islamitische school volgen in principe hetzelfde onderwijs als leerlingen op andere scholen, maar in het onderwijs wordt in meerdere of mindere mate expliciet aangesloten bij de geloofsovertuiging van hun ouders. Nederland telde in 2019 52 islamitische basisscholen en drie islamitische scholen voor voortgezet onderwijs. Die liggen in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht). Het percentage islamitosch onderwijs is zeer laag, maar stijgt wel. In totaal waren er landelijk vorig jaar 6268 basisscholen en 652 scholen voor voortgezet onderwijs.