VEEL STOF Juf Masja van de Kooi, leerkracht van de gecombineerde klas 4/5 van de Spaarneschool, is blij om de leerlingen weer te zien. "Ik denk dat zij nooit eerder zo hoopten dat de school weer zou beginnen. Alleen ik hoop, dat het hun na korte tijd niet tegen zal vallen. Het is maar de helft van de tijd, waarin veel stof behandeld zal moeten worden. Ook omdat wij in de afgelopen periode een achterstand hebben opgelopen. Er zal dan ook efficiënt met de tijd omgegaan moeten worden. Dat betekent ook minder tijd voor spelletjes en de leuke sociale activiteiten.”

TWEE GROEPEN De voorwaarden die verbonden zijn aan het hervatten van de schoolactiviteiten, zorgden voor de nodige voorbereidingen en veranderingen. De Spaarneschool heeft daarbij gelukkig nog het voordeel, dat waarschijnlijk alle leerkrachten beschikbaar zijn. Voor de coronacrisis had de school een lunchperiode van een uur. In deze periode stonden er vrijwilligers klaar. Dit waren vooral mensen van wat oudere leeftijd. Besloten is, dat er gewerkt gaat worden met een continuerooster van 8.30 tot 14.00 uur.

 Van de Kooi: "Omdat wij maar met 50 procent bezetting mogen werken, hebben wij de klassen in twee groepen ingedeeld. Dat hebben wij op alfabetische volgorde gedaan, zodat kinderen uit een gezin op dezelfde dag naar school gaan. De groepen gaan om en om naar school, dus groep één op maandag en groep twee op dinsdag, enzovoort. Dat geldt in ieder geval voor de eerste twee weken, wat ook goed uitkomt, omdat er twee vrije dagen inzitten. In de klassen zitten er aan iedere twee tafeltjes één leerling. Zij hebben allemaal hun eigen potloden. Er mag geen speelgoed meegenomen worden en er mag ook niet getrakteerd worden. Verder zullen wij proberen om zo veel mogelijk het totale pakket aan lesmateriaal te geven.”

PROTOCOL Ook over de organisatie van de opstart is uitgebreid nagedacht. De ouders zijn vooraf via een protocol geïnformeerd over hoe alles georganiseerd is. De school is zodanig gelegen, dat deze van vijf kanten benaderd kan worden. Hierdoor kunnen bijna alle groepen via hun 'eigen' ingang naar binnen komen. Van de Kooi: "Wij hopen uiteraard dat de ouders een beetje begrip hebben voor de situatie en onze positie. Alleen dan kunnen wij op een goede en soepele manier beginnen, want het heeft allemaal best wel een emotionele kant. Gelukkig ziet het er naar uit dat er maar enkele leerlingen niet naar school zullen komen".

De start van de schoolactiviteiten op maandagmorgen verliep redelijk gedisciplineerd. Duidelijk zichtbaar was, dat de leerlingen en de leerkrachten blij waren elkaar weer te zien. Al waren er diverse kinderen die het digitale lesgeven toch ook wel leuk vonden.

Henk van Ommeren