Met het verdwijnen van de Waterwolf verdwijnt ook de oudste school van Haarlemmermeer. Slechts vijf jaar nadat het Haarlemmer Meer in 1852 was droog gevallen werd vanaf 16 juli 1857 al les gegeven in een noodlokaaltje nabij het kruispunt Spaarnwouderweg (nu Schipholweg) – IJweg. De voorloper van de openbare lagere school die op 28 september 1866 in Vijfhuizen in gebruik genomen werd en direct een kleine 200 leerlingen telde. School 3, alle openbare scholen in de jonge polder kregen geen naam maar een nummer, is nu in gebruik als dorpshuis.

Een school met een lange geschiedenis dus. Dat opheffen gepaard gaat met emoties.is niet meer dan normaal en daarom ook zijn beide schoolbesturen uiterst zorgvuldig te werk gegaan, laat Pieter Cornelissen, bestuursvoorzitter van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH) weten. SOPOH verzorgt het openbaar onderwijs in de gemeente. “Alle partijen hebben lang en intensief overleg gevoerd. Met als resultaat dat de besturen van SOPOH en Jong Leren, de stichting voor confessioneel onderwijs waar de Tweemaster onder valt, de intentie hebben uitgesproken de beide scholen op gelijkwaardige basis te laten fuseren. Aangezien De Waterwolf een openbare school is dient de gemeenteraad akkoord te gaan. Naar verwachting gaat dit begin juli gebeuren. Dan heeft Vijfhuizen dus nog maar één school. Een nieuwe school, onder de vlag van Jong Leren, waar aandacht is voor de verschillende identiteiten.” 

Het fusiebesluit en daarmee het opheffen van de school is een moeilijke stap geweest, erkent Cornelissen. “Er is gewikt en gewogen waarbij de kwaliteit van het onderwijs in de toekomst steeds voorop heeft gestaan. Met honderd leerlingen en geen reële groeimogelijkheden verkeerde de Waterwolf in een kwetsbare positie. Leerkrachten vinden en vervanging bij ziekte bleek moeilijk en de combinatieklassen zijn zowel ingewikkeld voor hen als voor de ouders  Goed onderwijs is nu geborgd vanwege de robuuste nieuwe school. Iedereen staat in de startblokken en kijkt met vertrouwen de toekomst in. Inclusief de ouders. Het draagvlak onder hen is groot. Bijna alle ouders willen de overstap maken.”

Het mooie is dat de beide scholen letterlijk onder één dak zitten. Simpel gezegd: kwestie van een muurtje weghalen om één school te creëren. De speelplaats wordt al gedeeld en in een dorp als Vijfhuizen komen de ouders elkaar overal tegen. En aangezien tijdens de intensieve verkenning is gebleken dat de belangrijke kernwaarden niet zo veel verschillen zal naar verwachting de fusie geen al te grote problemen opleveren.

Confessioneel en openbaar. De tijd dat de schooljeugd in Vijfhuizen elkaar met stenen bekogelde ligt achter ons. Samen is het nieuwe adagium. “En dat was tijdens de vele overleggen die tot de fusie hebben geleid goed te merken”, zegt John van Veen, bestuurslid van Stichting Jong Leren. “Ondanks de verschillen in grootte van de school hebben beide partijen volop recht van spreken gehad. Door de fusie, het is géén overname geweest, krijgt Vijfhuizen een degelijke en robuuste school met breed en goed onderwijs. Een bruisende school waar elk kind welkom is. Ardy Henneman, directeur van De Tweemaster, gaat leiding geven aan de nieuwe school die nieuwe kansen biedt. Het was een intensief traject. We kunnen trots zijn op het resultaat.”

Frans Witteman