De gemeenteraad zou donderdagavond eigenlijk stilstaan bij het beleid voor jongeren voor de komende vier jaar, maar het ging toch weer hoofdzakelijk over corona. Dat kwam vooral omdat één van de thema’s uit de beleidsnota van het college het geestelijk welzijn van jongeren betrof. Door de maar voortdurende coronacrisis is het geen verrassing dat het met dat welzijn niet zo geweldig gesteld is. ...