Hoeveel locaties zijn er inmiddels bezocht?

Er zijn in deze periode vier locaties waar we wekelijks live balkon beweegles geven, te weten: De Meerwende in Badhoevedorp, op donderdag van 10.00 tot 10.20 uur, en in Hoofddorp in De Horizon op woensdagen van 10.30 tot 10.50 uur, in de De Meerstede op woensdag van 11.30 tot 11.50 uur en in RIBW Floriande op donderdagen, van 12.00-12.30 uur, daar gaat het om mensen met psychische problematiek

Hoe is die keuze tot stand gekomen?

De locaties zijn gekozen omdat er bij deze locaties een duidelijke vraag naar beweegaanbod was in de corona-periode. Alle locaties hebben bewoners die niet gemakkelijk kunnen meedoen aan het beweegaanbod dat Team Sportservice via Youtube aanbied. Ook zijn andere aspecten meegenomen in de overweging van locaties: zijn er balkons aanwezig, kunnen de deelnemers veilig op anderhalve meter afstand van elkaar sporten, aantal te bereiken personen en de bereidheid van de zorgorganisatie om mee te werken en de randvoorwaarden te regelen.

Wat is het verloop van de motivatie bij de deelnemers?

Gedurende de lessen die we nu gegeven hebben blijft de motivatie goed. In deze tijden krijgen ouderen weinig bezoek, dus elk momentje vertier is waardevol voor hen. Wel is de motivatie enigszins gerelateerd aan het weer. Wanneer de zon schijnt doen bewoners sneller mee dan wanneer er wind op hun balkon staat. Maar ook van achter het raam wordt er soms mee gesport.

Hoe is de fysieke gesteldheid van de doelgroep?

In RIBW hebben de deelnemers hebben over het algemeen een goede fysieke gesteldheid, zij hebben psychische problematiek. De sportlessen waar zij normaal aan deelnemen gaan nu niet door.
In de drie verzorgingstehuizen en aanleunwoningen is de fysieke gesteldheid zeer wisselend. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen: staand, zittend op een stoel, de ene beweegt het hele lichaam, de ander beweegt enkel een hand of voet.

Wat zijn alternatieven voor deze mensen?

In de corona-periode zijn wandelen en fietsen populaire activiteiten. Echter is dit voor de doelgroep niet altijd vanzelfsprekend. Ze zitten in de risicodoelgroep en moeten goed oppassen om niet besmet te worden. Mensen kunnen online beweeglessen volgen via het youtube-account van Team Sportservice. Maar een deel van de ouderen is hier niet mee bekend. Enkele reguliere activiteiten voor deze doelgroep zullen nu langzamerhand weer opstarten op anderhalve meter afstand, maar waarschijnlijk nog niet het volledige aanbod. Indien mensen graag persoonlijk beweegadvies willen, kunnen ze altijd telefonisch contact opnemen met Team Sportservice.

Hoe lang verwachten jullie nog door te gaan met de beweeglessen?

We denken ongeveer tot en met de zomervakantie door te kunnen gaan met het geven van dit aanbod. Het is echter afhankelijk van het deelnemersaantal, de motivatie van de doelgroep, het moment wanneer het reguliere sportaanbod voor de doelgroep weer opstart en de personele bezetting van Team Sportservice medewerkers. Onze reguliere activiteiten starten ook weer op.