Er doen in totaal 37 partijen partijen mee die bij elkaar 1579 kandidaten op hun lijsten hebben gezet. Afgerond is dat per 11.000 inwoners één kandidaat. Haarlemmermeer zou met bijna 160.000 inwoners dus op minimaal veertien kandidaten uit moeten komen.