De realisatie is te danken aan de landelijke pilot Flexwonen waaraan Haarlemmermeer meedoet. Dankzij soepelere regelgeving is het mogelijk om huisvesting op relatief korte termijn te realiseren in tijdelijke woonunits in gebieden waar dit eerder niet is gelukt met permanente woningen. In de Lutulistraat, de Etta Palmstraat en de Kaj Munkweg in Hoofddorp staan al dergelijke flexwoningen. Hierbij...