Het 'zonnecarré' is nu nog een agrarisch landschap met polderlinten en tochten en wordt doorkruist door de Polder- en Zwanenburgbaan en de snelwegen A9 en A5. Het gebied wordt recreatief gebruikt door vooral door fietsers en vliegtuigspotters. Die recreatieve functie zal behouden kunnen blijven, alleen dan omzoomd door zonnepanelen.