Het dreigende tekort komt min of meer uit de lucht vallen. Je zou denken dat de coronacrisis de schuldige is van de sombere prognoses, maar niks is minder waar. Het tekort komt door investeringen uit het verleden die doorwerken in de toekomstige tijd. Daarom moeten alle zeilen worden bijgezet.