De mededeling van Vermeulen werd door andere fracties met enige argwaan ontvangen. Vorig jaar beweerde Forza! immers ook al een serieuze belangstellende te hebben voor overname van het honkbalcomplex. Toen is echter niks meer van die kandidaat vernomen. Erik Vermeulen hield donderdag vol dat het dit keer wel tot succes zou kunnen leiden.