In het kader van de evaluatie en actualisatie van het cultuurbeleid 2021-2024 is er een inwonersenquête uitgevoerd, zijn er diverse (online) werksessies met belanghebbenden geweest en werden de jaarverslagen van de culturele instellingen zijn geanalyseerd. Er werd vooral gekeken naar de cijfers van voor de coronaperiode.