Verstening van tuinen is een actueel onderwerp. Beleidsmakers wijzen er steeds meer op dat wateroverlast en hittestress kan worden verminderd met groene tuinen. Biologen noemen daarnaast de positie van dieren en planten. Ze moeten zich vooral richten op economisch zwakkere buurten, want daar hebben tuinen eerder een sociale functie dan in rijkere buurten. En een plastic stoeltje zakt in het zac...