De term ‘verdozing’ wordt gebruikt voor het in hoog tempo verschijnen van grote gebouwen in het landelijk gebied, met name in het afgelopen decennium. Deze gebouwen beslaan oppervlakten van zo’n 20 tot 50 duizend vierkante meter. Gedeputeerde Staten (GS) delen de ‘dozen’ in drie categorieën in: agrarische gebouwen, distributiecentra en datacenters. Voor wat betreft omvang en impact op het lands...