Met financiële steun van de gemeente werd onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de sector, met name de kwaliteit en de perspectieven. Van hieruit werden strategieën onderzocht, zoals het langere tijd vasthouden aan een bouwstop en zelfs afbouw van capaciteit en het ontwikkelen van nieuwe markten via bezoekmotieven zoals een casino, thermencomplex of musicaltheater, dit eventueel in samenwerki...