Van Schie gaf onlangs mede namens collega’s zijn visie als inspreker in de gemeenteraad. “We hebben er moeite mee dat de uitbreiding van Park21 ten koste gaat van landbouwareaal en flink ook. Wij dringen aan dat aanpassen van het bestemmingsplan niet ten koste gaat van de huidige bedrijfsvoering, én de toekomstige ontwikkeling van onze bedrijven. We willen gewoon door kunnen boeren.”