In juni werd een historisch bezuinigingspakket gepresenteerd, dat 1 juli door de gemeenteraad werd aangenomen. Het zou gaan om 2.591.000 euro in 2022, oplopend tot minimaal 13.198.000 euro in 2025. Vrijwel geen organisatie van de gemeente zou de dans ontspringen, en enkele werden met opheffing bedreigd. Het college kreeg de Zwarte Piet, ook van de oppositie die liever wilde afwachten wat er daa...