De polderlinten worden van groot belang geacht voor de identiteit van de gemeente. Ze vertellen het verhaal van de ontstaanswijze van de Haarlemmermeerpolder en de noordelijke polder en zijn bepalend voor de ruimtelijke structuur. De historische waarde wordt vooral bepaald door het smalle en doorlopende wegprofiel, de bomenrijen, de boerderijen met boerenerven en de doorzichten.