Een deel van de grond in Park21 is van de gemeente. Daarnaast wordt er samengewerkt met een gebruikersgroep voor de inrichting van het park. Ook zijn er andere partijen die grondposities hebben, en die zelf het park willen gaan inrichten. Het verwerven van de overige posities voor de basisvariant gebeurt bij voorkeur op basis van vrijwilligheid. De gemeente ziet onteigening van stukken grond sl...