De gemeenteraad stelde eerder ongeveer 5.6 miljoen euro beschikbaar om verpauperde wegvakken en trottoirs te vernieuwen. Dat was hard nodig, want op sommige plekken was de situatie alarmerend. Inmiddels is 700.000 vierkante meter daadwerkelijk aangepakt.