Wethouder Sedee benadrukte dat het beoogde bos niet alleen bestemd is voor inwoners van Abbenes en Lisserbroek. Ook mensen uit andere delen van Haarlemmermeer zijn er straks uiteraard van harte welkom. Maar dat Abbenessers en Lisserbroekers een eigen bos zo dicht bij huis krijgen, is vooral voor hen een aangenaam toekomstbeeld.

Sedee zei dat het dorpsbos nog maar het begin is, want de opzet is dat er nog veel meer groen bij komt. Dat is wel nodig ook, want met name bij Lisserbroek worden in de nabije toekomst duizenden huizen gebouwd. Zoals bekend is de ambitie van Haarlemmermeer om tot 2040 20,000 nieuwe woningen te bouwen. “Het is leuk om een woning te hebben om in te wonen”, zo zei de wethouder woensdag. “Maar het is tegelijk van groot belang dat er ook groen is om te recreëren.”

Waterrecreatie is een belangrijk onderdeel van de nieuwe visie. Wethouder Sedee omarmt de karakteristieke waterpartijen in de polder en wil zo mogelijk meer. Zij had dat wat betreft een nieuwtje. Er zijn plannen om in Park21 een waterverbinding te realiseren naar de Westeinderscheg. Mariëtte Sedee is er enthousiast over.

Om de voorzieningen voor de bewoners van de 20.000 nieuwe huizen te kunnen betalen, is in de toekomst veel geld nodig. Het college heeft daarom besloten om een extra geldpotje in het leven te roepen, een investeringsfonds waar per jaar 2,5 miljoen euro dient te worden gestort.

Wethouder Jurgen Nobel van Financiën schat voor de gehele operatie zo”n 300 miljoen euro nodig is. Dat hoeft Haarlemmermeer niet alleen op te hoesten, want onder meer de rijksoverheid, provincie Noord-Holland en Vervoerregio Amsterdam dragen ongetwijfeld ook een steentje bij. Maar dan nog rest een bedrag van 159 miljoen dat voor rekening van Haarlemmermeer komt.

Frits Verhagen