Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren in Haarlemmermeer om de druk op de woningmarkt te verlagen. Die strekt zich uit over alle prijssegmenten en betreft zowel huurwoningen als koopwoningen. Het gevolg is lange wachttijden en prijsstijgingen. Daardoor wordt het voor huishoudens met lage en middeninkomens steeds moeilijker om een voor hen betaalbare huur- of koopwoning te bewonen.