Omwonenden zijn niet bepaald blij met de plannen waar tot 2014 de Rehobothschool stond.  Revermann, die zei te spreken namens twaalf omwonenden, gaf aan het plan verantwoord te vinden als er wordt gekeken naar de woningbehoefte, maar dat dit plan in strijd is met de ruimtelijke ordening, ook al omdat er groen wordt doorsneden en bomen worden gekapt. Het is volgens hem veel te omvangrijk, d...