Martine Hartog, communicatieadviseur van de provincie: ”In totaal waren er 26 aanvragen, afkomstig uit de hele provincie, behalve uit Haarlemmermeer. Er kwamen veel aanvragen uit de grote steden, maar dat komt vooral omdat die steden meer monumenten hebben. Eind 2019 is er overigens nog wel subsidie verstrekt aan Margaretha’s Hoeve in Nieuw Vennep.”

De regeling ‘Verduurzaming culturele instellingen Noord-Holland 2019, subsidie’ was een eenmalige regeling die in 2019 werd opengesteld. Het bedrag was in 2018 vrijgevallen op de begroting. De subsidie is bedoeld voor culturele instellingen die de toegang van hun gebouw willen verbeteren door bijvoorbeeld het plaatsen van een lift of het vernieuwen van de entree. Het was ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van het pand door bijvoorbeeld betere isolatie.

Diverse instellingen besteden de subsidie aan het verbeteren van de toegankelijkheid. Bijvoorbeeld het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Het museum zal een deel van de subsidie gebruiken om in het gebouw van de Hollandsche Schouwburg de vaste inrichting van het entreegebouw, de balie, de creatieve ruimte en de educatieve ruimte te realiseren en/of te moderniseren. Er komt een ruimere lift, zodat ook de toegankelijkheid gewaarborgd is voor mensen met een lichamelijke beperking. In beide locaties van het museum, de Hollandsche Schouwburg en de voormalige Hervormde Kweekschool, wordt de toiletvoorziening aangepast voor de minder valide bezoekers.

NIEUWE KANS De provincie stelt 10 miljoen euro beschikbaar om samen met Noord-Hollandse gemeenten culturele en maatschappelijke instellingen overeind te houden. Door de coronacrisis zitten veel instellingen in acute financiële nood. Omdat veel gemeenten eveneens weinig financiële ruimte hebben, springt de provincie bij. Wellicht dat de gemeente voor dit fonds wel culturele instellingen gaat aanmelden voor dit fonds. “We hebben nog geen zicht op het voorstel uit Haarlemmermeer“, besluit Hartog. “Begin oktober zal daar meer over bekend zijn.”

Joop Touw
Foto: Joop Touw
De Meerse