Aanleiding was een discussie over de nieuwbouw van het raadhuis. Volgens Van Straten kan direct de benaming worden aangepast. Op zich niet vreemd want de naam raadhuis wordt van oudsher gebruikt voor de plek waar de plaatselijke autoriteit zetelt en waar de gemeenteraad vergadert. Tegenwoordig zijn er veel restaurants met de naam Raadhuis, al dan niet gespeld als 'Raethuys'. In Nederland is de ...