De Rekenkamer concludeerde enkele maanden geleden dat de samenwerking tussen gemeente en 29 dorps- en wijkraden beter kan. De rolverdeling is onduidelijk en de gemeente doet niet altijd aan terugkoppeling van simpele zaken in de leefomgeving. De gemeenteraad kwam onlangs zelfs met de vraag of dorps- en wijkraden nog wel van deze tijd zijn. Volgens wethouder Marjolein Steffens hebben de raden het moeilijk, zeker wat betreft hun representativiteit. Het gaat vaak om hardwerkende en betrokken bewoners-op-leeftijd, waarbij het de vraag is of die een goedE afspiegeling van het dorp zijn. Veel fracties geloofden van niet. Niettemin worden de dorps- en wijkvertegenwoordigers nog altijd raadsbreed omarmd en Steffens noemde de dorps- en wijkraden een 'groot cadeau'.
Een rondgang langs vijf dorpsraden in Haarlemmermeer maakt duidelijk dat de burgers overlopen van het enthousiasme en dat er volop steun van de achterban wordt ervaren. Het buitengebied heeft juist weer problemen met de stroperigheid van het bestuur in Hoofddorp. Hoe zit het met deze haat-liefdeverhouding? We spraken vijf dorpsraadvoorzitters over de gang van zaken.

Wat voor ons iets simpels is, ligt bij de gemeente blijkbaar een stuk moeilijker

ABBENES De ervaring met de gemeente noemt Bas van Eerden voorzitter van de dorpsraad Abbenes 'dubbel'. "Er zijn best veel contactpersonen en je moet vaak zelf achter een zaak aan gaan. Wat voor ons iets simpels is, ligt bij de gemeente blijkbaar een stuk moeilijker. Neem de 30 kilometerweg als je het dorp inkomt. Daar kan blijkbaar niet worden gehandhaafd. Er zijn al een paar ongelukken gebeurd, gelukkig nog niet dodelijk. Er is ooit een verkeersremmende maatregel aangelegd, maar die was nauwelijks te zien, waardoor er al snel in dichte mist iemand tegenaan reed. Het obstakel moest weer worden verwijderd. Daarna bleef het lang stil. We moesten blijven trekken aan dit onderwerp. Pas toen de wethouder aanschoof bij een vergadering, gebeurde er weer wat."
"We voelen ons best serieus genomen, maar met een kanttekening", zegt Van Eerden. "Ik heb mijn twijfels of de gemeente ons als een serieuze partij ziet. Het ligt er aan met wie je praat. Met het gebiedsteam werken wij vaak goed samen, met de vastgoedtak loopt het minder soepel. Vaak denk ik: waar zijn jullie mee bezig?"
De dorpsraad in Abbenes is met een bestuur van zes leden op volle sterkte. Gemiddeld wordt elke zes weken vergaderd. Twee keer per jaar mogen inwoners aanschuiven, en daar maken al snel vijftig tot zestig man gebruik van. "We worden breed gedragen", zegt de voorzitter. "Het draagvlak is groot. Het is nuttig dat de dorpsraad blijft bestaan. Laatst kregen de bewoners een brief over de energietransmissie. We hebben daar als dorpsraad op gereageerd."

Ik vind dat wij een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente zijn

BADHOEVEDORP Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp heeft liefst 700 leden maar een voorzitter zit er niet tussen. Daarom 'regeert' een driemansschap met Rinske van Raalte als woordvoerder. "Het draagvlak is relatief groot. We hebben vrij veel actieve leden, maar velen komen alleen in actie bij iets wat ze aanspreekt. Het bestand is behoorlijk vergrijst, jongeren zijn heel lastig er bij te halen. De middenmoot heeft het weer druk met werken en kinderen."

De laatste tijd is er nogal wat gewisseld binnen het bestuur. Ook Van Raalte is nieuw. Ze zit er sinds januari 2019. "Toch vind ik dat wij een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente zijn. We kunnen als bestuur operationeel handelen. Per onderwerp bekijken wie ons vertegenwoordigt. Een voordeel voor ons is dat we geen oud zeer hebben, alles fris bekijken. In het verleden zijn er nogal wat problemen geweest, waarbij zelfs de dorpsraad door het gemeentebestuur opzij werd gezet als gesprekspartner over het dorpscentrum."

"Ik vind dat we best serieus worden genomen, er is elke twee maanden overleg met de gebiedsmanager en elk half jaar zit de wethouder daarbij. Wat ik soms wel mis is de terugkoppeling wat er met onze inbreng wordt gedaan. Verder pleit ik voor het vroeger betrekken van de dorpsraad in allerlei plannen voor Badhoevedorp, zodat wij dat weer terug kunnen koppelen naar onze achterban. Nu kunnen we vaak geen enkele invloed uitoefenen en krijgen de inwoners het idee dat de gemeente doet wat ze wil, en wij het verwijt dat we niets hebben bereikt. Al met al vind ik dat het de goede kant op gaat en er steeds meer gestructureerd wordt samengewerkt."

Als ik een cijfer moet geven varieert dit sterk per onderwerp van een 4 tot een 8

BURGERVEEN Het contact met de gemeente is in Burgerveen deze periode vrij intensief, want er komt een renovatie van het dorpshuis en de dorpsraad onderhandelt over een hogere bijdrage vanuit de gemeente. "Voor de financiering, die voor het grootste deel betaald wordt door de Stichting Leefomgeving Schiphol, verlangt SLS een grotere bijdrage van de gemeente", zegt Arnoud Hendriks die na het verhuizen van Sjaak Pappe als woordvoerder van de dorpsraad optreedt. Hij woont al 35 jaar in Burgerveen en heeft de nodige bestuurlijke ervaring.
"Ik weet dat de gemeenteraad heeft onlangs zich uitgesproken over het niveau van de diverse dorps en wijkraden. Wij hebben echter een solide bestuur van zes mensen met de nodige ervaring op diverse terreinen. We hopen op de raadsvergadering van 18 juni middels het indienen en inspreken van een zienswijze de raad van het tegendeel te kunnen overtuigen!"

Hendriks ervaart best was hobbels in het contact met de gemeente. "Als ik een cijfer moet geven varieert dit sterk per onderwerp van een 4 tot een 8. In het kader van de Omgevingswet willen we weten wat de maximale geluidsbelasting is. Het duurde ruim 3 jaar voordat we antwoord kregen en nog was er geen betrouwbaar getal uitgekomen van de cumulatieve geluidsbelasting van Burgerveen . Er heerst een enorme voorzichtigheid op het raadhuis. Waarom niet gewoon snel helderheid? Nee is ook een antwoord."

De dorpsraad Burgerveen is er niet alleen voor bestuurlijke aangelegenheden. Vier keer per jaar wordt er een krantje bezorgd met nieuws en informatie. Het organiseren van sociale activiteiten neemt een belangrijke plaats in. "We kennen bijvoorbeeld een paasontbijt en een zeepkistenrace. We wonen hier met 360 mensen, ik schat dat 20 tot 30 procent daarvan betrokken bij onze activiteiten. Op onze omgevingsvisie reageerde zelfs 40 procent. Kom daar meer eens mee aan in een ander dorp."

Er hangt gewicht aan wat wij doen

SPAARNDAM Het bestuur van de Dorpsraad Spaarndam is kort geleden vrijwel geheel vernieuwd door mensen met vaak jarenlange bestuurservaring in het dorp en gemeenteraad. "Ik ben er zelf pas vanaf eind januari bij", zegt voorzitter Jacques Hendriks. "Verder zijn vier leden in maart toegetreden en de andere twee zijn twee en half jaar lid. We krijgen langzaam een andere richting." Het is nog afwachten hoe de nieuwe ploeg met 'Hoofddorp' om gaat, maar de eerste tekenen zijn volgens Hendriks goed.

"Een voordeel is dat ik een secretarisfunctie heb bij PvdA Haarlemmermeer. Verder komen drie raadsleden uit Spaarndam en heeft de PvdA een wethouder in het college van Haarlemmermeer. Er zijn veel korte lijntjes en dat communiceert prettig. We hebben uiteraard te maken met de coronabeperkingen en de gebiedsverbinder is tijdelijk uitgeleend aan de Veiligheidsregio, de assistent is opgevolgd door een nieuwe assistent, dus we moeten nog goed op gang komen. Overigens heb ik van de vorige voorzitter vooral positieve berichten gehoord over de samenwerking met de gemeente."

Het draagvlak voor de dorpsraad, die al bestaat al sinds 1967, is groot. "Er hangt gewicht aan wat wij doen", zegt Hendriks. "Zojuist is de de 250e editie van het dorpsorgaan klaar, een krant die driemaandelijks uitkomt. Na de wisseling van de wacht is het wel begrijpelijk dat de bewoners kijken welke kant we opgaan. Er heerst nu een afwachtende houding. We hebben het druk en vergaderen elke twee weken en soms nog tussendoor. Momenteel spelen voor Haarlemmermeer met name de dossiers SLS sport, watervilla's Spaarnebuiten en het groot onderhoud aan de Hogedijk."

Vroeger was een lidmaatschap van de dorpsvereniging een vanzelfsprekendheid

ZWANENBURG-HALFWEG "Wij voelen ons zeker serieus genomen”, vindt Peter Vreeswijk, voorzitter van de dorpsraad Zwanenburg-Halfweg. Maar dat heeft ook te maken met de betrokkenheid van ons bestuur om de leefbaarheid van onze dorpen in stand te houden. Wij hebben een goede verstandhouding met onze gesprekspartners, gebieds- en omgevingsmanagement en gebiedsbeheer. Wel vinden wij dat de communicatie tussen onze gesprekspartners en de vakafdelingen van de gemeente beter zou kunnen."

Er spelen nogal wat zaken in het gebied, zoals het onlangs gereed gekomen dorpshuis, Schiphol en de geplande zonneakkers in Haarlemmermeer-Noord. De dorpsraad vergadert maandelijks over dergelijke onderwerpen en van de 950 leden hebben er 650 een nieuwsbrief over de vergaderingen aangevraagd. "Het draagvlak is nog groot. Er willen veel mensen via ons op de hoogte worden gehouden van allerlei ontwikkelingen. De nieuwjaarsreceptie wordt steevast door ruim honderd mensen bezocht. Dat stemt me goed, maar ondertussen vergrijst de stichting enorm. Het ledenaantal daalt. Vroeger was een lidmaatschap van de dorpsvereniging een vanzelfsprekendheid. Dat is het nu helaas niet meer. Onder jongeren leeft het niet. Het bestuur bestaat nog uit zeven mensen, we zoeken versterking."

"Elk jaar organiseren wij diverse activiteiten als de dodenherdenking en de sinterklaasintocht. We hebben er voor gezorgd dat het nieuwe dorpshuis een sporthal in plaats van sportzaal heeft. Ook ondersteunen we de bevolking met isolatiemaatregelen. Het zou enorm zonde zijn als onze 65-jaar oude vereniging gedwongen moet ophouden."

“Of het fenomeen dorpsraad nog een lang leven beschoren is? Wellicht moeten wij gaan kiezen voor een andere opstelling en nog meer ons richten op de sociale media zodat wij ook jongeren warm maken voor enige sociale betrokkenheid bij onze dorpen.”