Er zijn nog geen Zoetermeerse toestanden in Haarlemmermeer. De groeistad in Zuid-Holland heeft aan de alarmbel getrokken vanwege het doorlopende financiële tekort, dat veroorzaakt zou worden door het beleid van de overheid. Die heeft de laatste jaren steeds meer zorgtaken doorgeschoven naar de gemeenten. Haarlemmermeer heeft zijn zaakjes beter op orde, maar volgens HAP moet het landelijke beleid worden aangepast. Simpel gezegd: met extra taken voor een gemeente moet er extra geld uit Den Haag komen. De partij heeft haar zorgen geuit via schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur.

Koolmoes wil niet over bedragen praten, maar het is duidelijk dat het niet om dubbeltjeswerk gaat. "Sinds 2015 krijgen gemeenten slechts een derde van het budget voor het sociale domein. Het Rijk twee derde. Wij waren daar toen ook al boos over, maar ondertussen komen er bij elk jaar taken bij."

"Neem de wet WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, red). Die heeft ervoor gezorgd dat iedereen voor 12.50 euro per maand een huishoudelijke hulp kan inschakelen. Vroeger was dat alleen voor huishoudens met een laag inkomen. Dat is voor iedereen gelijkgetrokken, met als gevolg dat goed verdienende mensen hun hulp die bijvoorbeeld 50 euro per week koste, hebben ontslagen en naar de WMO zijn overgestapt. Het slaat een gigantisch gat in de begroting van Haarlemmermeer. Nu ontstaat het risico dat er straks geen geld meer is voor deze regeling en dat er ook voor hulpbehoevenden niets is. Voor dit soort kosten moeten we gecompenseerd worden."

Er zal waarschijnlijk personeel voor moeten worden aangetrokken. En financieel komt er niets bij

Het raadslid benadrukt dat ze niet tegen het plan van een landelijk meldnummer voor verwarde personen is. Staatssecretaris Paul Blokhuis wil in het najaar de naam bekend maken van een nummer waarop meldingen kunnen worden gedaan over mensen met verward gedrag. Een soort 112. Dat nummer schakelt door naar een regionaal of lokaal meldpunt. "Op zich een goed initiatief. Maar wat betekent dit voor Haarlemmermeer? Er zal waarschijnlijk personeel voor moeten worden aangetrokken. En financieel komt er niets bij."

Wethouder Mieke Booij heeft al in november 2019 met de regio, een brandbrief gestuurd naar het Rijk over de kwestie van meer taken voor gemeenten zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Daar is nog geen antwoord op bekend. En vanwege het zomerreces van de politiek, kan een woordvoerder van Booij daar voorlopig niets over zeggen. Koolmoes moet dus nog een tijdje wachten op het antwoord. Ze zal zich niet met ene kluitje in het riet laten sturen. "Wij vinden het onacceptabel dat het Rijk steeds taken overhevelt naar gemeenten zonder dat er financieel voldoende wordt bijgedragen. Daarbij moeten in tegenstelling tot het Rijk structureel sluitende begrotingen voeren. Dit klopt niet."