Manon: "Mensen weten vaak helemaal niet dat een buurtbadje of een glijbaan niet zomaar in de openbare ruimte mogen staan. Als een een handhaver dat ziet, kan er in principe een boete worden uitgedeeld. Dat had ook op de Fuikweg in mijn woonplaats Vijfhuizen kunnen gebeuren. Ik vond dat in deze zomer met al die beperkende maatregelen wel heel sneu voor bepaalde groepen mensen die niet op vakanti...