Maar niet alleen qua vorm was er sprake van een bizarre raadsvergadering, ook qua inhoud was er weinig reden tot juichen. De financiële vooruitzichten voor Haarlemmermeer zijn niet bepaald rooskleurig en dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen van de coronacrisis. Die zijn in de begroting voor 2021 nog niet meegenomen.