De HAP diende de motie 'Lief en Leed' in, een poging om de sociale samenhang in woonwijken te verbeteren. Aanleiding voor de motie was het feit dat uit onderzoek blijkt dat meer dan veertig procent van de bevolking van Haarlemmermeer zich eenzaam voelt. In sommige wijken ligt het percentage eenzamen zelfs boven het landelijk gemiddelde.
Om die slechte ontwikkeling tegen te gaan, hebben s...