De kwestie gaat over wat er is gebeurd voorafgaand aan de ondertekening van de overeenstemming voor de realisatie van het 380/150 kv transformatorstation op de Liede-West in september 2012 door de toenmalige ministers Verhagen en Schultz. Volgens Beusenberg en Vermeulen is een aantal zaken onduidelijk. De grond is verkregen door TenneT maar onduidelijk is wie de verkopende partij is geweest. Ve...