Het tekort over 2020 wordt vooral veroorzaakt door twee thema’s. Uiteraard speelt de coronacrisis een kwalijke rol in de negatieve cijfers. Ook de tekorten in het sociaal domein zorgen ervoor dat de gemeente fors in de min staat. De gemeente hoopt dat de rijksoverheid de benarde situatie met compenserende miljoenen nog wat wil verlichten.