De gemeente had al een intentieovereenkomst gesloten met twee van de drie vastgoedeigenaren in het gebied. Wethouder Nobel kon tijdens de vergadering met de gemeenteraad melden dat ook de derde eigenaar graag wil meedoen aan de plannen om de Binnenweg en omgeving tot aan de Geniedijk opnieuw te ontwikkelen.

De bouw van een parkeergarage lag aanvankelijk ook wat moeilijk. Omwonenden waren niet erg gelukkig met de omvang van het bouwwerk. De opzet was om er 850 parkeerplekken te realiseren, maar nadat het aantal is teruggebracht tot 600 en de garage daarom minder massaal wordt, stemt de omgeving in met de nieuwbouw.

De komst van de parkeergarage is de eerste stap op weg naar de realisatie van voldoende parkeerplekken in het centrum van Hoofddorp. Eerder is berekend dat er zo'n 3800 parkeerplaatsen nodig zijn, maar de gemeenteraad heeft eerder bepaald dat er een onderzoek moet komen naar de behoefte. Dit onderzoek is echter vertraagd door de coronacrisis. De raad praat daarom pas na de zomer over parkeren in Hoofddorp-centrum.

VVD-fractievoorzitter Beryl van Straten liet vooruitlopend daarop alvast weten blij te zijn dat het college het plan om versnipperd over het centrum parkeerplekken aan te leggen heeft gewijzigd. De bedoeling is nu om compactere locaties aan te wijzen waar automobilsten hun voertuig kunnen parkeren.

De raad schaarde zich zonder veel moeite achter de herontwikkeling van de Binnenweg en omgeving. GroenLinks-raadslid Peter Boerman vroeg wel de nieuwbouw niet te dicht bij de monumentale Geniedijk te laten komen, iets dat volgens hem in het verleden nogal eens is vergeten.

Er is een brede werkgroep van belanghebbenden gevormd die de uitvoering gaat begeleiden.

Frits Verhagen