De gemeente had al een intentieovereenkomst gesloten met twee van de drie vastgoedeigenaren in het gebied. Wethouder Nobel kon tijdens de vergadering met de gemeenteraad melden dat ook de derde eigenaar graag wil meedoen aan de plannen om de Binnenweg en omgeving tot aan de Geniedijk opnieuw te ontwikkelen.