"Tot nu toe werden er vooral conceptuele voorbeelden uitgewerkt en is de businesscase doorgerekend. Nu gaan we het ruimtelijke plan verder uitwerken, zoals stedenbouw, beeldkwaliteit, duurzame maatregelen, en het bestemmingsplan voorbereiden", geeft een gemeentewoordvoerder de nieuwe stap aan. "Ook gaan we de ontwikkelaars selecteren. De bouw start vermoedelijk in 2022."