De gemeente wil met tijdelijke woningen de woningnood in Haarlemmermeer verzachten. Het gaf daarom eerder dit jaar groen licht voor drie locaties in Hoofddorp, die inmiddels zijn afgerond: de Lutulistraat, de Etta Palmstraat en de Kaj Munkweg. Verder heeft de gemeente in Nieuw-Vennep een oogje laten vallen op de Eugénie Prévinaireweg, naast het sportveld; nabij het station, naast de volkstuinen; en Sarabande 7a, een leegstaand gebouw. Op korte termijn worden nog drie locaties onderzocht om te zien of ook hier flexwonen mogelijk is.

Dit zijn échte woningen inclusief luxe keuken en badkamer

PUP Real Estate wil graag een steentje bijdragen, maar wacht nog op de toestemming die het volgens Sevenheck al had moeten hebben. "Wij hebben in november een plan ingediend voor de bouw van 1.540 tijdelijke woningen aan de Bennebroekerweg in Hoofddorp. Het zijn huizen die bij wijze van spreken in en uit elkaar kunnen worden geschroefd en 15 jaar blijven staan. Daarna krijgen ze elders in Europa een plek. Overigens zijn dit geen containerwoningen, maar échte woningen die voldoen aan alle wooneisen van deze tijd, inclusief luxe keuken en badkamer. Aan de buitenkant zit een gevel van bakstenen strips. We bieden ze van 20, 28, 42 en 65 vierkante meter aan."

Hij snapt niets van het getreuzel van de gemeente. "Er is een enorme vraag naar tijdelijke woningen, overigens niet alleen in Haarlemmermeer, in heel in Nederland komen we 335.000 woningen te kort. Minister Ollongren pleit daarom voor het bouwen van tijdelijke woningen omdat die snel gerealiseerd kunnen worden en vraagt gemeentes aan deze oproep mee te werken."

"In juni hadden we de eerste 400 woningen willen openen, maar ons plan is afgewezen op vijf onderdelen, vreemd omdat wij die daarvoor al hadden gecorrigeerd. Zo zouden in ons plan te weinig goedkope woningen zitten, maar dat ging om een typefout. We staan op 60 procent in plaats van de gewenste 50 procent. Ook de geluidsdichtheid werd als afwijzing opgevoerd. Onterecht. We bouwen altijd al voor minder goede locaties, dus onze woningen zijn altijd goed geluid geïsoleerd."

Ook argumenten als infrastructuur en te weinig groen ziet Sevenheck niet als relevant. "Onze bewoners beschikken vaak niet over een auto en op het beschikbare stuk grond wordt door ons maar voor 30 procent bebouwd. Minder kan niet."

Ik acht de kans dat we dit jaar nog beginnen met bouwen vrij groot

"Het is toch van economisch belang voor de gemeente dat er snel extra woningen bij komen? Denk alleen al aan de jongeren die soms tot ver in de twintig gedwongen blijven thuis wonen. Of gescheiden stellen waarvan de man op zolder slaapt en de vrouw op de begane grond leeft. Een pluspunt voor ons is dat we 24/7 voor het beheer van de tijdelijke wijk zorgen. Dit gebeurt via drie echtparen die ter plekke wonen. Dat is nodig omdat aan de ene kant jongeren wonen en aan de andere kant spoedzoekers die maximaal twee jaar mogen blijven. Dat zorgt voor veel mutaties, dus een mindere sociale cohesie, en een beperkte aandacht voor de leefomgeving. Daar moet je bovenop zitten."

Ondanks de tegenslagen blijft de ontwikkelaar optimistisch. "Ik acht de kans dat we dit jaar nog beginnen met bouwen vrij groot. Na toestemmingen hebben we maar acht weken nodig om te beginnen. We streven naar oktober."

REACTIE GEMEENTE In mei hebben PvdA, CDA, HAP en VVD schriftelijke vragen gesteld over het afwijzen van het plan van Real Estate voor ruim 1500 tijdelijke woningen. "Het antwoord is dat het voorstel van Sevenheck (ondanks dat dit op gemeentegrond is) via de reguliere route in behandeling is genomen. Het blijkt dat het op meerdere elementen niet haalbaar is. Volgens de ‘ja-het-kan-houding’ heeft de gemeente gekeken of dit haalbaar te maken is, maar dat is vooralsnog niet het geval, zoals bijvoorbeeld de ontsluiting", zo laat een gemeentewoordvoerder weten. De politieke partijen hebben aangegeven met vervolgvragen te komen en hebben een vragen sessie aangekondigd.