Sulmann: "Het probleem in Haarlemmermeer wordt steeds groter doordat Amsterdam en Amstelveen een zelfwoonplicht hebben ingevoerd voor nieuwbouwwoningen. Beleggers, ook de particuliere belegger, verschuiven hun aandacht dan naar omliggende gemeenten zoals Haarlemmermeer aangezien ook hier de woningnood zeer hoog is en blijft. Dit is mede door de aanwezigheid van Schiphol een zeer interessante gemeente om nieuwbouwwoningen op te kopen en voor de hoofdprijs door te verhuren aan bijvoorbeeld expats of als airbnb Vanuit de verschillende dorpen en wijken krijgen wij signalen dat er steeds meer rolkoffers te zien zijn."

"De opgekochte woning zal verdwijnen van de koopmarkt en veel van onze inwoners willen graag in een koopwoning wonen. Daarbij zorgt de hoge huurprijs er voor dat deze woning alleen bewoont kan worden door mensen met een diepe portemonnee. Wat betekent dat deze woning dus ongeschikt wordt voor het grootste deel van onze inwoners."

Wat veel mensen ook vervelend vinden is dat men het gevoel heeft geen band met de buren op te kunnen bouwen. "Want door de verhuur komen er steeds nieuwe mensen wonen", zegt Sulmann. "Tevens verdwijnt in de kleinere kernen het dorpse karakter, doordat er veel mensen zonder binding met het dorp komen te wonen, waardoor ook het sociale karakter van het dorp veranderd."

"De gemeente kan er voor zorgen dat nieuwbouwwoningen daadwerkelijk bewoont gaan worden door de eigenaren. Dit kan door een zelfwoonplicht, de gemeenten Amstelveen en Amsterdam en vele andere gemeenten hebben deze zelfwoonplicht al ingevoerd en vele andere gemeenten zijn voornemens deze zelfwoonplicht in te voeren. Een woning is om in te wonen en niet als belegging."

"" Een zelfwoonplicht zorgt ervoor dat nieuwbouwwoningen niet meer opgekocht kunnen worden door beleggers en is dus zeer effectief. De beste oplossing is dat er landelijke maatregelen genomen worden, echter zal het nog lang duren voordat Den Haag forse maatregelen invoert die ook daadwerkelijk effectief zijn. Daar kunnen we niet op wachten. In Haarlemmermeer worden de komende jaren veel nieuwe woningen gebouwd, dus moeten we er nu voor zorgen dat deze woningen ook bewoond gaan worden door de eigenaren in plaats van dat deze woningen voor de hoofdprijs op de huurmarkt terecht komen waarbij menig Haarlemmermeerder deze woning niet meer kan bewonen vanwege de hoge huur."