Er meldden zich 70 belangstellenden voor de sessie online. De leiding was in handen van VVD-raadslid Trudie van 't Hull-Bettink, die voorafgaand aan de bijdragen liet blijken het jammer te vinden dat de bitterballen deze avond zouden ontbreken.

Er waren maar liefst vier gasten. VVD-Kamerlid Sven Koopmans, die buitenlandwoordvoerder is en benadrukte dat Nederlandse consuls in het buitenland veel kunnen betekenen voor Nederlandse ondernemers. Gerco Tolsma van ondernemersnetwerk Meerbusiness liet weten dat er op dit moment erg veel wordt ondernomen om ondernemers door de crisis heen te helpen.

Wethouder Marja Ruigrok van Economische Zaken benadrukte vooral dat er veel moet worden geïnvesteerd in deze tijd en dat mensen vooral lokale ondernemers moeten steunen. De hoofdgast, minister Wiebes, had een positieve boodschap. Hij is ervan overtuigd dat Nederland er snel weer bovenop komt, zij het dat de economie er anders uit zal zien. Wiebes kon het niet laten dat Nederland haar welvaart vooral te danken heeft aan zijn eigen partij, de VVD.

VVD-wethouder Jurgen Nobel wilde van Wiebes weten of de rijksoverheid mee gaat betalen aan het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Hoofddorp. De minister moest er hartelijk om lachen. Volgens hem komt zijn collega Cora van Nieuwenhuizen binnenkort met een plan voor een investeringsfonds voor infrastructurele projecten. Doortrekking van de metrolijn zou daar goed in passen.

Deelnemer Addick Land wilde van wethouder Ruigrok weten of de leningen voor ondernemers niet sneller kunnen worden geregeld. Nu staat er vier tot acht weken voor. De wethouder antwoordde dat vier weken toch wel de uiterste grens om een krediet goed te regelen.

De meeste vragen waren voor Eric Wiebes. Die had na een half uurtje weer een andere afspraak.

Frits Verhagen