"We starten met de patiënten die onze zorg het hardst nodig hebben. Zo voorkomen we dat hun situatie verslechtert," laat een woordvoerder weten. "Onze medisch specialisten bekijken dit per patiënt en gebruiken ook landelijke richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Sommige patiënten moeten mogelijk langer op een afspraak wachten dan ze gewend zijn. Mensen van wie de afspraak of ingreep is uitgesteld door het coronavirus krijgen van het ziekenhuis bericht zodra er ruimte is om een nieuwe datum te plannen. Acute zorg gaat – net als de afgelopen periode - altijd door. Denk daarbij aan oncologische behandelingen, bevallingen en de spoedeisende hulp."

Corona blijft voorlopig een rol spelen in de maatschappij. Het ziekenhuis zal langere tijd een corona-afdeling en IC-bedden beschikbaar houden. "Veel bedden, materialen en beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, worden ingezet op die afdelingen. Ook een deel van de medewerkers blijft daar nog nodig en kan dus niet worden ingezet op andere afdelingen. Daarnaast gelden ook in het ziekenhuis de regels van de anderhalve-meter-samenleving. Dat betekent bijvoorbeeld dat de wachtkamers en gangen zo zijn ingericht dat mensen makkelijk anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. We kunnen dus minder mensen tegelijkertijd ontvangen op de poliklinieken."

Ivo van Schaik, voorzitter raad van bestuur: “Wat bij ons steeds voorop staat is verantwoorde zorg in een veilige omgeving, volgens de richtlijnen van het RIVM. We begrijpen heel goed dat het vervelend is voor mensen als ze langer op een afspraak moeten wachten. Het liefst zouden we alle uitgestelde afspraken zo snel mogelijk inplannen. Het is echter belangrijk om te beginnen waar de medische urgentie het grootst is. Het kan daardoor zijn dat een nieuwe patiënt eerder aan de beurt is dan iemand die eerder al een afspraak had. We hopen op ieders begrip voor deze situatie.”

[MAATREGELEN] Maatregelen om verspreiding van het corona-virus te beperken:

* Afspraken zijn zo veel mogelijk telefonisch. Op korte termijn wordt videobellen geïntroduceerd. Op basis van landelijke richtlijnen beoordeelt de arts zorgvuldig of een afspraak telefonisch/ met videobellen kan plaatsvinden of dat de patiënt toch naar het ziekenhuis moet komen.

* Bij binnenkomst in het ziekenhuis krijgen patiënten en bezoekers enkele vragen over corona-gerelateerde klachten. Bij verkoudheid, hoesten of koorts kan iemand niet het ziekenhuis binnenkomen en zal de afspraak opnieuw gepland moeten worden.

* Er wordt gewerkt met ‘just-in-time’ afspraken: patiënten kunnen niet langer dan 10 minuten vóór hun afspraak het ziekenhuis in. Dit is bedoeld om te voorkomen dat het te druk wordt en mensen geen anderhalve meter afstand kunnen houden.

* Patiënten wordt gevraagd alleen te komen, als dat nodig is, met maximaal één begeleider.