KSH start uitwisseling met school in Hód

Nieuws

HOOFDDORP - De Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp en het Hongaarse Betlen Gabor Gimnazium starten nog dit jaar een uitwisselingsprogramma. Dat is een van de resultaten van het bezoek dat Shane Brenkman en Paul Gilissen (beiden verbonden aan de KSH) hebben gebracht aan Hodmezövásárhely. Het bezoek vond plaats op initiatief van de Vereniging Oost West Kontakten. De Vereniging geeft al jaren inhoud aan de stedenband die Haarlemmermeer heeft met Hodmezövásárhely.

Nieuwe impuls voor Oost West Kontakten

Zowel Shane Brenkman (teamleider en lid directieteam) als Paul Gilissen (leraar) kijken terug op een geslaagde ontmoeting. “We hebben te horen gekregen dat de Hongaren heel graag een uitwisselingsprogramma willen starten met onze school. Dit gaan we dan ook vorm en inhoud geven op de KSH. Zo starten we nog dit schooljaar met een groep leerlingen uit de derde klas die eerst contact moet leggen via de mail met de Hongaarse leerlingen. Vervolgens volgt dan in Hongarije een presentatie over een onderwerp dat een relatie heeft met het land Hongarije. We denken aan een groep van 15 à 30 leerlingen die dit schooljaar een paar dagen naar Hongarije gaat”, aldus Shane Brenkman.

“In het begin van het nieuwe schooljaar komt een groep Hongaarse leerlingen naar Hoofddorp, waarna wij dan aan het eind van dat nieuwe schooljaar weer met een andere groep leerlingen naar Hongarije reizen.” De vereniging juicht de initiatieven toe, omdat de stedenband daardoor én nieuw leven is ingeblazen én de stedenband een duidelijke verjonging tegemoet kan zien.

Tijdens het bezoek is ook gesproken over participeren in een gezamenlijk milieuproject waarin de KSH en een aantal scholen in Finland, Zweden en Estland participeren. “Wij willen Éva Molnár en de rector van het Gimnazium maart 2008 tijdens de conferentie in Estland introduceren.” De volgende stap zou kunnen zijn dat, in het schooljaar dat de KSH gastheer is van het project, leerlingen en leerkrachten van het Gimnazium aanwezig zijn.

Naast het officiële deel was er ook nog ruimte voor informele bezoekjes. Zo werd een bezoek gebracht aan een synagoge, het Holocaust museum, het Memorial Point museum over het communisme en de oude bibliotheek van het Bethlen Gabor Gimnazium. Daar liggen boeken uit de 15e en 16e eeuw. Een van de hoogtepunten was een echte in Nederland gemaakte kaart van de cartografen uit Amsterdam, de gebroeders Blaeu. “Een conservator zou hier heel wat voor over hebben”, aldus Shane Brenkman.

advertentie