Rijsenhout wordt modern glastuinbouwgebied

Nieuws

RIJSENHOUT - De gemeente Haarlemmermeer en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) hebben de gezamenlijke ambitie om van Rijsenhout een modern en duurzaam glastuinbouwgebied te maken. Dit gebeurt onder de naam PrimAviera. Eén van de greenports is greenport Aalsmeer. Binnen dit gebied is een deel van het geld gereserveerd voor glastuinbouw Rijsenhout (PrimAviera). Het rijk heeft hier nu zes miljoen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor uitgetrokken. Het geld is bedoeld als steun aan ‘integrale gebiedsopgaven’ die voortkomen uit de Nota Ruimte. De ambitie om van Rijsenhout een modern en duurzaam glastuinbouwgebied te maken past in de door de gemeente gestelde duurzame ontwikkelingskaders. Deze sluiten aan bij het duurzaam ontwikkelde Amsterdam Connecting Trade (ACT) gebied.

Het gebied bestaat uit een met name op sierteelt gericht glastuinbouwcluster. De ambitie is om deze locatie nabij Schiphol qua uitstraling tot een visitekaartje van de Nederlandse tuinbouw te maken. Bijzonder aan de herstructurering van het oude glastuinbouw Rijsenhout (140 ha netto glas) is dat het in combinatie wordt uitgevoerd. Het project is gekoppeld aan de nieuw-ontwikkeling in Rijsenhout.

advertentie