Voortijdig schoolverlaten in H’meer fors toegenomen

Nieuws

HOOFDDORP - Het aantal meldingen van voortijdig schoolverlaten in Haarlemmermeer is fors toegenomen. Dat blijkt uit een nota over het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) -programma 2008 - 2010 - dat het college naar de raad stuurt. Belangrijkste oorzaak voor die forse stijging is, aldus het college, de verbeterde registratie vanuit de afdeling Leerplicht en RMC. Daarnaast is er, aldus de tekst, een ‘natuurlijke’ toename. De grootste ‘uitval’ doet zich overigens voor zodra leerlingen overstappen van het VMBO naar het MBO.

Vanwege vooral de toename gaat het college akkoord met het aanstellen van een zogeheten Leerplichtambtenaar Plus, aangesteld door RMC. Hij/zij gaat zich specifiek richten op de gemeente Haarlemmermeer. Het college laat tevens ‘Eureka voor Resultaat’ onderzoeken (en in kaart brengen) hoe het zit met jongeren die op dit moment niet werken, niet naar school gaan en geen (WWB)uitkering ontvangen. Om daar iets aan te doen wordt de leerplichtambtenaar Plus aangesteld met als hoofdtaak: het opzetten van een volgsysteem in samenwerking met de VMBO-scholen en de ROC’s.

advertentie
advertentie