'Handelwijze van gemeente klopt van geen kant'

15 oktober 2009 om 00:00 Nieuws

HOOFDDORP - Aanleiding voor deze ferme uitspraken is de veel besproken middengeleider op de kruising van de Nieuweweg en Piratenweg. René Kraanen en de gemeente voeren over deze verkeersmaatregel al maanden een (juridische) woordenstrijd, ondersteund met een forse briefwisseling. En ook de rechter is er inmiddels aan te pas gekomen. Die deed midden augustus uitspraak en verklaarde de bezwaren van Kraanen gegrond.

“Dus”, is zijn conclusie, “B en W hebben ten onrechte besloten mijn bezwaren te verwerpen. De gemeente moet haar huiswerk overdoen en opnieuw aangeven waarom zij vasthoudt aan de gewraakte middengeleider.”

En nu dat zo is, stelt Kraanen, is in juridische zin het besluit over de verkeersmaatregel nog niet onherroepelijk. “Daarmee hangen ook de genomen uitvoeringsmaatregelen nog in de lucht en ligt de middengeleider er nu zonder rechtsgrond en dus illegaal. De gemeente had eerst de hele procedure moeten afronden.”

De uitspraak zelf vindt Kraanen overigens niet zozeer belangrijk voor zichzelf, maar wel voor de hele wijk. “Het gaat mij om de zaak zelf. Want de gemeente zal nu duidelijk rekening moeten houden met die uitspraak over mijn bezwaren tegen het VCP.”

In een artikel in de HC van donderdag 10 september (‘Gevecht tegen middengeleider lijkt beslist’) was al een eerste reactie van de gemeente te lezen. Kraanen, toen op vakantie, las die pas bij thuiskomst en rolde van verbazing van zijn stoel. “De gemeente is van mening dat de uitspraak berust op verkeerde argumenten. Als dit zo is, ligt dat dan niet aan de gemeente zelf ? Heeft de gemeente dan wel de juiste argumenten bij de rechter naar voren gebracht ? Zij heeft daartoe alle gelegenheid gehad.”

Vervolgens: “Mijn belangrijkste bezwaar was, is en blijft dat onder bepaalde omstandigheden de Piratenwijk slecht of helemaal niet bereikbaar is voor de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulances). Dat inmiddels de bloembakken en verkeersborden zijn weggehaald, doet daar niets aan af. Want stel dat er een ambulance met een ernstig zieke patiënt aan boord doorheen moet? En wat gebeurt er als tengevolge van de genomen verkeersmaatregelen het verkeer helemaal vast staat en geen enkele hulpdienst de Piratenwijk in of uit kan?”

“De rechter heeft nu bepaald dat de hulpdiensten een gemotiveerde reactie moeten geven waarom zij vinden dat zij geen hinder ondervinden van de verkeersmaatregelen (Piratenwijk alleen te benaderen vanuit richting Graan voor Visch en alleen te verlaten richting centrum). Als zij dat kunnen, dan zal ik op dit punt mijn verzet staken. Ik hoop ook dat de hulpdiensten met hun motivering mijn ongerustheid kunnen wegnemen. Maar ook als dat niet het geval is, dan weten we waar de verantwoordelijkheid ligt in het geval dat er toch iets misgaat.”

Maar dan is er volgens Kraanen nog een ander bezwaar. “De Piratenweg is de enige verbindingsweg van de Piratenwijk met de buitenwereld. De projectleider van het VCP-project heeft mij persoonlijk verteld dat het verboden is om voor de enige ontsluitingsweg van een wijk dergelijke verkeersbelemmerende maatregelen te nemen. Ook bij de rechtbank is dit aan de orde geweest. Alleen jammer dat de rechter in zijn uitspraak daar niet expliciet op is ingegaan.”

Nog een bezwaar is dat bewoners van de Piratenwijk heel wat extra kilometers moeten maken met de auto. “De gemeente spreekt geringschattend over enkele meters. Maar een rit richting centrum en terug betekent ongeveer 700 meter extra. Met een gemiddelde van één keer per dag, is dit al ruim 250 km per jaar. Daarbij komen dan nog de extra kilometers tengevolge van het VCP. Met de auto van de Piratenwijk naar De Beurs bijvoorbeeld is heen slechts 2 km maar terug 4. Ik schat dat een autogebruiker uit de Piratenwijk per jaar circa 500 km extra moet rijden als gevolg van het VCP.”

Dan de vormgeving van de middengeleider. “De gemeente beweert dat de verkeersmaatregelen genomen zijn om de veiligheid op de weg te verhogen en de doorstroming van het verkeer te bevorderen. De rijstroken zijn echter zo krap dat het grotere verkeer (bussen, vrachtwagens) er zich met de nodige moeite doorheen kan wringen. De Nieuweweg is, juist bij de Piratenwijk, een echte flessenhals geworden. En dat terwijl er ruimte genoeg was om het royaler op te zetten.”

Tot slot zijn er volgens Kraanen nog de nodige procedurele bezwaren. “Er wordt in de publieke sector veel gesproken over klantgerichtheid. Ook de gemeente Haarlemmermeer heeft het rekening houden met de wensen van de burgers hoog in het vaandel staan. Acties worden opgezet om inwoners te laten meedenken en te betrekken bij de besluitvorming. In mijn geval blijkt dit een loze kreet. In plaats dat ik gewaardeerd wordt voor mijn meedenken, krijg ik het gevoel dat ik gezien wordt als lastpak.

Brieven verdwijnen in laden of worden laat beantwoord. De beantwoording gebeurt nonchalant, de dagtekening ontbreekt (terwijl in de brief wel staat dat je binnen zes weken na dagtekening moet antwoorden) en er worden verkeerde data gebruikt. Termijnen worden achteloos overschreden. Bezwaarprocedures worden zolang gerekt dat het besluit al is uitgevoerd voordat het bezwaar is behandeld. En als enkele inwoners, na voortdurend tegen blinde muren aangelopen te zijn, vervolgens protestacties ondernemen dan roept een wethouder dapper: ‘Sabotage, dat tolereren we niet’.”

“Klantgerichtheid betekent”, aldus Kraanen, “dat je probeert je in de positie van de klant te verplaatsen, dat je zijn problemen probeert te begrijpen en als het enigszins kan samen daarvoor een oplossing wilt zoeken. Maar van een klantgerichte houding is de gemeente nog mijlenver verwijderd.”

Hij geeft een voorbeeld. “De uitspraak van de rechter is op 17 augustus gedaan en is een week later zowel naar de gemeente als naar mij verstuurd. Sinds die tijd heb ik taal noch teken van de gemeente vernomen. Wel las ik in een krant van 3 oktober dat de woordvoerder van de gemeente gezegd heeft ‘dat er aan wordt gewerkt’. Wat ik hoop is dat de gemeente nu eindelijk klantgerichtheid in de praktijk gaat brengen, serieus naar de bezwaren kijkt en er een oplossing voor zoekt.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie