Gemengde reacties op nieuw verkeersplan H’dorp-Zuid

Nieuws

De eerste versie van het plan riep begin dit jaar veel negatieve reacties op. De pijn zat onder meer op de Oude Bennebroekerweg, waar bewoners zich fel verzetten tegen de beoogde invoering van eenrichtingsverkeer. Bewoners van de IJweg hadden ook een reden om boos te zijn, omdat het plan met geen woord repte over de erftoegangsweg die de IJweg zou moeten worden.

SP-fractie lanceert plan voor doortrekken van Waddenweg naar N201 HOOFDDORP - Welke verkeersmaatregelen je ook in Hoofddorp-Zuid neemt, je maakt het nooit iedereen naar de zin. Die conclusie lag vorige week voor de hand tijdens het debat in de gemeenteraad over het aangepaste verkeersplan.

Het gevolg was een bomvolle raadzaal in februari, waarbij boze inwoners te hoop liepen tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen. Sindsdien heeft verkeerswethouder Herman Tuning met zijn ambtenaren koortsachtig gepuzzeld op hoe het anders kan. Het gevolg was dat er een streep is gehaald door het eenrichtingsverkeer op de Oude Bennebroekerweg en dat de IJweg in Hoofddorp-Zuid op termijn werkelijk erftoegangsweg.

Dat betekende niet dat er vorige week uitsluitend vrolijke gezichten waren in de raadzaal. Daarvoor is de verkeerssituatie rond de wijk Floriande te gecompliceerd. De opzet van de nieuwbouwwijk is zodanig geweest dat het verkeer er geregeld vastloopt. Raadsfracties spraken in dat verband dan ook over “reparatiepolitiek”.

SP-fractievoorzitter Henk van Steenis lanceerde een serieus plan om Floriande beter bereikbaar te maken. De Waddenweg zou langs het Spaarne Ziekenhuis moeten worden doorgetrokken naar de provinciale Kruisweg (N201), waardoor de wijk een nieuwe ontsluiting zou krijgen. Het voorstel is om die reden tot ‘ziekenhuisvariant’ gedoopt. Als de doorsteek er komt, krijgt Floriande veel extra lucht, zo voorspelde de SP’ er.

Van Steenis kreeg van verschillende kanten alle lof voor zijn initiatief. Ook wethouder Tuning was onder de indruk. Hij sprak over een goed onderbouwd voorstel, dat “helaas onuitvoerbaar is”. Volgens Tuning is de provincie Noord-Holland geen voorstander een nieuwe aansluiting op de N201, omdat dit de doorstroming op die weg belemmert. De wethouder zei dat hij met de provincie blijft overleggen over een betere bereikbaarheid van Floriande. Mogelijk zijn er andere mogelijkheden ter plaatse.

advertentie