Nieuw gezicht voor KSH

Nieuws

Hoofddorp - Met het aantreden van Arjan Baak (41) als rector krijgt de Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp een nieuw gezicht. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. ,,We mogen veel meer laten zien wat we aan kwaliteit in huis hebben.''

Wanneer hij praat over de plannen van de KSH, kan Arjan Baak, met ingang van 6 december de nieuwe rector van de school, zijn enthousiasme nauwelijks beteugelen. Hij popelt om aan de slag te gaan en de KSH als kwaliteitsschool nog steviger op de kaart te zetten. Een openhartig interview met een gedreven schoolbestuurder, die zijn sporen als onderwijsvernieuwer ruimschoots verdiende.

Wat maakt het leuk om als rector van de KSH aan de slag te gaan?

,,De afgelopen jaren heb ik veel gedaan op het gebied van onderwijsontwikkeling, het maken van onderwijsconcepten en het ontwikkelen van visies. Ik heb onder andere gewerkt op een ontwikkelingsschool in Almere, waar ik als docent bewegingsonderwijs betrokken was bij de vorming en opbouw van de school. Toen ik er begon, was het een kleine school met 25 docenten en 250 leerlingen. Negen jaar later had de school 2600 leerlingen en 360 docenten. In Sneek ben ik sectordirecteur geweest van een brede school, en ik heb een fusie van twee scholen in Zaandam begeleid. Daar liggen mijn kwaliteiten: in lastige situaties analyseren waar de knelpunten zitten, en vervolgens met een team mensen aan de slag gaan om hier verandering in te brengen. Als je naar de positionering van de KSH in de omgeving kijkt, valt op dathet aantal inwoners van de Haarlemmermeer groeit, terwijl het leerlingaantal van de KSH terugloopt. Hoe kan dat, op een school waar zoveel kwaliteit aanwezig is? Ik vind het een uitdaging om daar verandering in te brengen.''

Hoe gaat u dat doen?

,,Allereerst is het belangrijk om zichtbaarder te maken wat de school allemaal doet. Op de site staan pareltjes van voorbeelden van activiteiten die de school met en voor leerlingen onderneemt. Ik vind dat zoiets door heel Hoofddorp heen mag schallen. Laat maar zien waar we goed in zijn. Waar kies je voor als je voor de KSH kiest? Dat gaat verder dan een mooie buitenkant en een prachtig aangeklede Open Dag. Kom maar langs op school, kom het zelf maar meemaken. Dan zie je met eigen ogen wat ik al ervaren heb: dat hier een team van uitstekende docenten werkt, dat gedreven is om kinderen het beste uit zichzelf te laten halen.Ook ouders moeten weten wat er gebeurt op school;ouders en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je heel helder met ouders moet communiceren. Wat verwachten wij van u? En wat mag u van ons verwachten? Ouders zijn een belangrijke gesprekspartner bij het ontwikkelen van beleid. Ze kijken vanuit een ander perspectief naar de school en kunnen waardevolle feedback geven. Dat gebeurt al middels de medezeggenschapsraad en klankbordgroepen, maar ik zou daar nog meer platform aan willen geven.''

Welke zaken gaan inhoudelijk veranderen?

,,In het schoolplan van de KSH staan kennis en karakter centraal, de twee pijlers waar onderwijs om draait. Daaraan verandert niets. Maar de manier waarop we dit vormgeven, kan eigentijdser. Nu is er bijvoorbeeld 's ochtends voor de lessen het i-moment, waarop leerlingen bij de docent terecht kunnen voor een stukje individueel onderwijs. Fantastisch, daar zou je nog meer gebruik van kunnen maken.Een keuzemoment midden op de dag bijvoorbeeld, waarbij leerlingen kunnen kiezen uit een bepaald aanbod van extra lessen. Daar zou ook een cursus schaken of filosofie bij kunnen zitten. Dingen buiten de gebaande paden, zodat leerlingen alle talenten die ze hebben kunnen benutten. Daarnaast moet de structuur op school weer duidelijk worden. Wie is waar verantwoordelijk voor? Door docenten meer te betrekken in het meedenken en het maken van plannen wordt hun betrokkenheid nog groter.''

Stel: je kind zit nu in groep acht. Wat mag het verwachten als het voor de KSH kiest?

,,Dat we verder kijken dan alleen het behalen van een diploma. De KSH is een school waar kinderen geprikkeld worden hun eigen talenten te ontdekken, met behulp van een uitgebreid aanbod van vakken, waaronder Spaans, wiskunde D, kunst/drama en NLT (Natuur Leven en Technologie) én een uniek gymnasiumprogramma. We gaan nog meer aansluiten bij wat een kind kan, in plaats van bij wat hij níet kan. Op een leuke en positieve manier dingen leren, en dan ook nog andere activiteiten binnen handbereik waarin je kunt uitblinken; dat wordt de KSH. Ondanks het brede aanbod zijn we een kleinschalige school. Dat is prettig voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van leerlingen. Het maakt de sfeer ontspannen en biedt ruimte voor de talenten van leerlingen. Als je niet met de kudde wilt meelopen, maar jezelf wilt worden, moet je op de KSH komen.''

advertentie