Fel debat in gemeenteraad na weghalen foto pedofiel

Nieuws

HOOFDDORP - Uitgerekend in de laatste vergadering voor Kerst zijn politieke partijen elkaar donderdag flink in de haren gevlogen over een actie van Forza! eerder in de week tegen een foto van een pedofiel op een expositie en in een krant. Tijdens de discussie was de kerstgedachte van vrede op aarde soms ver te zoeken.

Aanleiding voor de felle woordenwisseling was de actie van Forza!-fractievoorzitter Paul Meijer, die deze week naar buiten bracht dat een man op een foto van de expositie 'Ruimtelijke rituelen' in maart dit jaar is veroordeeld voor seksueel misbruik van jonge jongens. De expositie was een initiatief van het Podium voor Architectuur en het Historisch Museum.

Het college van B en W kwam direct in actie na de melding. Het Podium voor Architectuur zegde toe dat de gewraakte foto zou worden verwijderd en dat de krant waarin deze was afgedrukt niet meer wordt verspreid. Alle fracties toonden zich tevreden over deze snelle reactie.

PvdA-fractievoorzitter Tom Horn was echter niet zo te spreken over de manier waarop Forza! de kwestie heeft aangepakt. Volgens hem lijkt er veel op dat Meijer de ophef gebruikt voor zijn politiek gewin, omdat hij via Facebook kritiek uitte op het feit dat dit soort projecten subsidie krijgen.

Volgens Horn zijn alle vrijwilligers van het Podium van Architectuur flink aangeslagen hierdoor. Hij vroeg Meijer of hij zijn excuses wilde aanbieden aan die vrijwilligers. Volgens de PvdA'er heeft Forza! door de zaak in de publiciteit te brengen ook schade toegebracht aan de vrouw en kinderen van de pedofiel, die ook op de foto staan.

Paul Meijer was met stomheid geslagen. De Forza!-leider ergerde zich zichtbaar aan de kritiek. Hij zei dat hem slechts één ding voor ogen stond en dat was het stoppen van de pedofiel. Meijer voegde eraan toe dat hij geen medelijden had met de vrouw van de pedofiel, want die blijft haar man immers trouw. Hij was ook zeker niet van plan zijn excuses aan te bieden aan wie dan ook.

Meijer kreeg bijval van fractievoorzitter Rinus Beusenberg van Sociaal Rechts Haarlemmermeer (SRH). Die stelde dat Forza! terecht heeft gehandeld door deze 'viespeuk' aan te pakken. Daarop gingen ook andere partijen zich met de zaak bemoeien. De gemoederen liepen soms hoog op.

Fractievoorzitter Marjolein Steffens-van de Water van de HAP vond dat Forza! niet de publiciteit had moeten zoeken. "Wij hebben ook eens zoiets aan de hand gehad en we hebben toen de burgemeester gebeld. Toen is er in stilte in actie ondernomen. Dat had nu ook beter geweest." CDA-fractievoorzitter Arie Noomen was dat volledig met de HAP eens.

Paul Meijer liet zich niet overtuigen door zijn critici. Hij zei na afloop tegen journalisten dat hij wel degelijk heeft geprobeerd om eerst de burgemeester te bellen. "Die was echter niet bereikbaar en ook de secretaresse van wethouder Arthur van Dijk nam niet op. Toen had ik zoiets van: nu gaan we er maar volop in."

advertentie