Dorpsraadvergadering en nieuwjaarsreceptie over plannen in en rond Rijsenhout

27 december 2011 om 00:00 Nieuws

RIJSENHOUT - De Dorpsraad van Rijsenhout organiseert voor de bewoners een jaarvergadering met aansluitend een nieuwjaarsreceptie op woensdag 11 januari 2012. De bijeenkomst begint om 20 uur in Dorpshuis De Reede en het thema is 'Rijsenhout en hoe verder'.

Naast de nodige nieuwjaarswensen wordt er voor de pauze inzicht gegeven in de werkzaamheden van de Dorpsraad. De politie verzorgt een presentatie over veiligheid in Rijsenhout en wat er preventief gedaan kan worden aan de steeds vaker voorkomende inbraken in Rijsenhout en omgeving.

Na de pauze is er een presentatie van de Regiegroep Mijn Mooi Rijsenhout over de ontwikkelingen van het plan Visie Ruimtelijk Kader Rijsenhout.

In de presentatie wordt nader ingegaan op de plannen in en rondom Rijsenhout, zoals Primaviera, herstructurering glastuinbouw en de locaties zoals genoemd in de Visie Ruimtelijk Kader: Catharina Segrina, Piet Lanserhof II, Nieuw Blauwe Beugel ( Cluster 8 , tussen Bennebroekerweg en Kleine Poellaan enerzijds en Leimuiderdijk en Rijshornstraat anderzijds), de clusters 6 en 7 ( tussen Kleine Poellaan en monument ) en een herinrichting van het centrum.

Voor de clusters 6 en 8 zal een presentatie gegeven worden door van Luling Vastgoed en voor het centrum door ENZO architecten uit Burgerveen. Deze beide ondernemingen hebben voor deze drie clusters vergaande voorstellen richting gemeente.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie