Verloskundigen vrezen gevolgen fusie Spaarne Ziekenhuis en Kennemer Gasthuis

31 december 2011 om 00:00 Nieuws

HOOFDDORP - De verloskundigen van de regio Haarlemmermeer en omstreken hebben grote zorgen over de voorgenomen fusie van het Spaarne Ziekenhuis en het Kennemer Gasthuis. Door deze fusie zullen acute zorgonderdelen worden verhuisd naar Locatie Zuid van het K.G. aan de Boerhaavelaan te Haarlem. Dat laat Michelle van der Salm, zelf verloskundige, weten in een brief aan de redactie. Zij spreekt namens meerdere verloskundigenpraktijken.

De verhuizing geldt o.a. voor de afdelingen verloskunde, kindergeneeskunde en in de nachtelijke uren ook de reguliere spoedeisende hulp. De verloskundigen vrezen dat deze centralisatie van de zorg zal leiden tot onpersoonlijke zorg en dat de langere reistijd risico's oplevert voor de patiënt. Juist voor de verloskundige zorg zou dat een onwenselijke ontwikkeling zijn.

Zowel in de zwangerschap als tijdens de bevalling kunnen er complicaties optreden die spoedeisende zorg behoeven. Vertraging in de zorgverlening kan dan desastreuze gevolgen hebben. De stuurgroep 'Zwangerschap en Geboorte' heeft 2 jaar geleden een rapport uitgebracht met aanbevelingen om de babysterfte in Nederland te verlagen. Zij stellen dat de behandeling in acute situaties binnen 15 minuten moet kunnen starten.

Echter de aanrijdtijd naar het Kennemer Gasthuis vanuit Nieuw-Vennep of Hillegom is zo'n 25 minuten. De tijd om een zwangere uit huis te halen (met ambulance en/of brandweer) verdubbelt deze tijd met gemak. De verloskundigen die regelmatig vrouwen met complicaties tijdens de baring naar het ziekenhuis moet sturen, vinden daarom de lange reistijd van huis naar verloskamer onacceptabel.

Momenteel begeleiden de verloskundigen in de regio jaarlijks ruim 700 poliklinische bevallingen in het Spaarne Ziekenhuis. Door verhuizing van de verloskamers naar Haarlem verwachten zij dat hierin het één en ander zal veranderen.

Gezien de langere reistijd zal het vaker voorkomen dat vrouwen bij een vlotte bevalling niet meer op tijd het ziekenhuis kunnen halen. Dit zal leiden tot vrouwen die thuis bevallen terwijl zij dit eigenlijk niet wensten of om medische redenen niet mochten. Om maar niet te denken aan meer bevallingen onderweg of op de parkeerplaats.

Uit angst voor bovenstaande situaties zullen veel vrouwen ervoor kiezen al bij de eerste weeën naar het ziekenhuis te gaan. Dit zorgt voor langere en soms onnodige bezetting van de verloskamers. Ook geeft deze angst veel spanningen bij zwangeren en dit leidt niet zelden tot een inleiding van de baring. De verloskundigen vinden deze hospitalisering en medicalisering onnodige, en dat alleen maar als gevolg van een lange reistijd.

De gemeente Haarlemmermeer telt bijna 38.000 kinderen. Het verplaatsen van de afdeling kindergeneeskunde naar Haarlem is voor ouders heel vervelend door de langere reistijd. Zeker bij een dringende zorgvraag. De spoedeisende hulp in Hoofddorp zou straks alleen nog maar overdag open zijn, waardoor ook alle reguliere (niet verloskundige) spoedeisende hulp in de nacht en het weekend naar Haarlem moet. Dit geeft wederom tijdsverlies en meer kans op (blijvende) schade.

"Voor een gemeente met bijna 144.000 inwoners is dit onacceptabel. Een dergelijk grote populatie behoeft een betrouwbaar ziekenhuis, dicht bij huis, waar men dag en nacht terecht kan voor medische (spoed)zorg. Tot op heden was dat ook zo. Wat is de noodzaak om dit te veranderen?"

In de fusieplannen van het Spaarne en het Kennemer Gasthuis wordt gesproken over slechts 13 verloskamers. Maar momenteel tellen beide ziekenhuizen tezamen al meer verloskamers. De verloskundigen betwijfelen of er straks voldoende capaciteit over blijft. "Wij zullen straks vaker moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis, maar na de fusie blijven hier minder mogelijkheden voor over. Volmeldingen kosten ons onnoemelijk veel tijd. Tijd die je in een acute situatie niet hebt.''

"Prettige samenwerking en goede communicatie is in de verloskunde letterlijk van levensbelang. Door schaalvergroting in de zorg krijg je grotere medische teams. De verloskundige vrezen dat de toekomstige fusie nadelige gevolgen zal hebben voor de samenwerking en de kwaliteit van zorg. Hierdoor komen onnodig de levens van moeder en kind in gevaar."

Het kennemer Gasthuis en het Spaarne willen door de fusie een verloskundig centrum bieden waar de operatiekamer te allen tijde klaarstaat. "Maar daarvoor moeten de mensen uit Haarlemmermeer en Bollenstreek straks veel extra kilometers maken, terwijl de meesten deze O.K. helemaal niet nodig hebben. Het is maar voor een zeer beperkt deel van de mensen noodzakelijk dat er altijd acuut geopereerd kan worden. Daardoor is het maar de vraag of de meerwaarde van het 'klaarstaan van de OK' opweegt tegen de langere reistijd, de hogere kosten, het benzineverbruik en de belasting voor het milieu."

Het Spaarne Ziekenhuis is sinds 2005 in Hoofddorp gevestigd.

"Een mooi ziekenhuis dichtbij voor alle inwoners van Haarlemmermeer en Bollenstreek. Maar door de fusieplannen zal de organisatie van de medische zorg drastisch veranderen. Het is jammer genoeg zo dat beiden ziekenhuizen (Spaarne en K.G.) nauwelijks het algemeen publiek informeren over wat deze veranderingen zullen inhouden. Realiseren de mensen zich wel dat ze straks niet meer met een acute situatie in de nacht of in het weekend in Hoofddorp terecht kunnen? Dat je met je baby met hoge koorts naar Haarlem moet, of met die diepe snijwond, of met je gebroken enkel?"

De verloskundigen praktijken van Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Hillegom, Lisse, Lisserbroek en Zandvoort spannen zich in om de verloskunde en de kindergeneeskunde in Hoofddorp te houden. "Onze zwangeren vertrouwen er op dat wij goede en veilige zorg leveren. En wij kunnen dat alleen garanderen als er ook bij acute situaties snel ingegrepen kan worden.''

Die 'wij' zijn de Verloskundigenpraktijk Haarlemmermeer & Bollenstreek, Geboortecentrum Wonderwereld, Verloskundigenpraktijk 't Ooievaarsnest, Verloskundigenpraktijk Simone Vermeulen en Verloskundigenpraktijk Lisserbroek.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie