Openstelling Bosrandbrug

9 november 2012 om 00:00 Nieuws

Op 16 november is de Bosrandbrug over de Ringvaart gereed. Na ruim een jaar bouwen ligt er een nieuwe brug met een verdubbelde capaciteit voor het verkeer. Vanaf 16 november gaat de brug open voor fietsers en voetgangers. In het voorjaar van 2013 kan ook het autoverkeer gebruik maken van de nieuwe Bosrandbrug.

Voor fietsers en voetgangers is het vanaf 16 november mogelijk om weer gebruik te maken van de Bosrandbrug. Vanaf de Bosrandbrug richting Schiphol komt een tijdelijk fiets- en voetpad met verkeerslichten, zodat er vanaf de brug een veilige oversteek over de Fokkerweg naar de Brugstraat (Schiphol-Oost) is.

Het pontje dat speciaal voor fietsers en voetgangers was ingezet tijdens de werkzaamheden aan de Bosrandbrug, wordt met de openstelling van de brug uit de vaart gehaald.

Omdat er nog volop gewerkt wordt aan het viaduct voor de nieuwe aansluiting A9, moet het autoverkeer nog even geduld hebben. Naar verwachting is dit viaduct en de nieuwe aansluiting op de rijksweg A9 in het voorjaar van 2013 klaar. Dan kan het gemotoriseerd verkeer ook weer gebruik maken van de Bosrandbrug.

Scheepvaartverkeer

Voor het scheepvaartverkeer is de nieuwe brug een verbetering, doordat de doorvaart 4 meter breder is geworden. De brug wordt net als voorheen op afstand bediend en ook de openingstijden van de brug blijven ongewijzigd.

In september en oktober werden vanuit Zeeland de stalen brugonderdelen per boot aangevoerd. In een paar dagen tijd werd de volledige bovenbouw van de brug gemonteerd. Daarna vonden afrondende werkzaamheden plaats zoals het inregelen van de brug, asfalteringswerkzaamheden, het aanbrengen van slagbomen, verkeersseinen, belijning en verlichting.

De vervanging van de Bosrandbrug sluit aan op het N201+-programma van de provincie Noord-Holland, Aansluiting A9. De provincie realiseert de omlegging van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. In het N201+-programma wordt samengewerkt met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, De Ronde Venen, Haarlemmermeer en Uithoorn. De nieuwe weg verbetert de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied.

Nieuw beweegbaar brugdek Bosrandbrug: stremming Ringvaart

Vanaf dinsdag 2 oktober 06.00 uur tot en met donderdag 4 oktober 06.00 uur worden twee beweegbare brugdekdelen van de nieuwe Bosrandbrug in de N231 over de Ringvaart van de Haarlemmermeer geplaatst. Hierdoor is het scheepvaartverkeer op de Ringvaart 48 uur gestremd.

De stalen brugdekdelen worden over het water aangevoerd en vervolgens met grote kranen op hun plek gehesen. Voor en tijdens het plaatsen van het val is de Ringvaart ter hoogte van de Bosrandbrug gestremd en is er geen enkel scheepvaartverkeer mogelijk.

Stremming

Van dinsdag 2 oktober 06.00 uur tot en met donderdag 4 oktober 06.00 uur 2012 is er geen scheepvaartverkeer mogelijk in de Ringvaart ter hoogte van de Bosrandbrug bij Schiphol-Oost. Schepen dienen om te varen via de andere kant of te wachten tot de stremming voorbij is. Er zijn wachtplaatsen bij de Aalsmeerderbrug, de Schipholdraaibrug en de brug in de A9. Recreatievaart wordt verzocht een andere route te kiezen, dan wel later te gaan varen. Voor informatie over deze en andere stremmingen zie www.n201.info en www.vaarweginformatie.nl.

N201+

De provincie Noord-Holland realiseert de vernieuwing van de N201 in het gebied tussen Hoofddorp en Amstelhoek. De aansluiting op de A9 maakt onderdeel uit van de nieuwe N201. De vervanging van de Bosrandbrug sluit hier op aan. De nieuwe N201 verbetert de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied en levert een bijdrage aan het versterken van de economische kracht van de regio.

De planning ziet er als volgt uit:

* dinsdag 2 oktober 06.00 uur kleine val inhijsen

* dinsdag 2 oktober 9.00 uur 1e balanspriem plaatsen

* dinsdag 2 oktober 12.00 uur 2e balanspriem plaatsen

* dinsdag 2 oktober 20.00 - 21.00 uur test kleine val (openen)

* woensdag 3 oktober 6.00 uur grote val inhijsen

* woensdag 3 oktober 9.00 uur 1e balanspriem plaatsen

* woensdag 3 oktober 12.00 uur 2e balanspriem plaatsen

* woensdag 3 oktober 20.00 - 22.00 uur grote en kleine val verticaal zetten

Mail de redactie
Meld een correctie

advertentie
advertentie