EMBARGO TOT ZATERDAG 4 JANUARI 17.00 UUR

Nieuws

Locoburgemeester Bak reikt gemeentelijke erespelden uit

Zaterdag 4 januari 2014 reikt locoburgemeester Steffe Bak van Haarlemmermeer de gemeentelijke erespeld uit aan Nico van Bentem en Ton van der Lans.

Beide heren maken zich al jaren verdienstelijk voor de Haarlemmermeerse gemeenschap.

De heer Van Bentem is sinds 1993 actief als vrijwilliger bij Stichting Dorpshuis Cruquius. Sinds 1998 is hij tevens bestuurslid van deze stichting. De heer Van der Lans is sinds 1994 actief als vrijwilliger bij Stichting Dorpshuis Cruquius en sinds 2005 is ook hij bestuurslid van deze stichting.

Datum: Zaterdag 4 januari 2014.

Tijdstip: Officiële handeling 17.00 uur.

Locatie: Dorpshuis Cruquius, Oude Spaarneweg 57, 2142 EA Cruquius.

Uw journalistieke belangstelling wordt zeer op prijs gesteld.

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

***********************************************************************************************************************************************************************************

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeente Haarlemmermeer sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n).

De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).

Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen.

Gemeente Haarlemmermeer staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).

***********************************************************************************************************************************************************************************

________________________________

Bij aankomst bij de Koninklijke BDU is dit bericht gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen.

________________________________

Persuitnodiging MET EMBARGO

Bestuursvoorlichting

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

Telefoon 0900 1852

Datum

20 december 2013

Afzender

Telefoon

E-mail

Nummer

Mieke Spreeuwenberg

023 567 6551 / 06 2342 8040

Mieke.spreeuwenberg@haarlemmmermeer.nl

PU 215 / 2013

EMBARGO TOT ZATERDAG 4 JANUARI 17.00 UUR

Zaterdag 4 januari 2014 reikt locoburgemeester Steffe Bak van Haarlemmermeer de gemeentelijke erespeld uit aan Nico van Bentem en Ton van der Lans.

Beide heren maken zich al jaren verdienstelijk voor de Haarlemmermeerse gemeenschap.

De heer Van Bentem is sinds 1993 actief als vrijwilliger bij Stichting Dorpshuis Cruquius. Sinds 1998 is hij tevens bestuurslid van deze stichting. De heer Van der Lans is sinds 1994 actief als vrijwilliger bij Stichting Dorpshuis Cruquius en sinds 2005 is ook hij bestuurslid van deze stichting.

Datum: Zaterdag 4 januari 2014.

Tijdstip: Officiële handeling 17.00 uur.

Locatie: Dorpshuis Cruquius, Oude Spaarneweg 57, 2142 EA Cruquius.

Uw journalistieke belangstelling wordt zeer op prijs gesteld.

Haarlemmermeer in 140 tekens:

HLMR: ruimte, stedelijkheid, contrastrijk landschap, strategische ligging, bereikbaarheid, duurzaamheid, economische dynamiek en innovatief.

Onderwerp

Volgvel

2

Organisatie en bestuur: haarlemmermeer / Citymarketing: HLMRMEER

advertentie
advertentie